Gorin No Sho

Księga pięciu kręgów to najsłynniejsze dzieło Musashiego, które wciąż przyciąga czytelników na całym świecie, będąc jedną z klasycznych, a jednocześnie wciąż aktualnych książek poświęconych walce. Mimo że jej tematem są wyłącznie techniczne i duchowe aspekty szermierki, to zawarte w niej przemyślenia okazują się zaskakująco trafne w przypadku każdego konfliktu.

Po Pierwsze / 01

Nie naśladuj innych, rób co do ciebie należy i dbaj jedynie o to, by broń rycerska do twojej pasowała dłoni.

Po Drugie / 02

Zacisk twojej dłoni jest zawsze taki sam, kiedy tniesz dla próby, kiedy tniesz pośród wojennej wrzawy, kiedy tniesz człowieka.

Po Trzecie / 03

Wyróżniam pięć różnych pozycji ciała, ale wszystkie służą jednemu celowi – żeby zabić przeciwnika.

Po Czwarte / 04

Odrzuć pośpiech i zapamiętaj, że należy łapać w garść każdą dobrą okazję, która przyniesie zwycięstwo.

Po Piąte / 05

Serce miej czyste i na wszystko otwarte. Pamiętaj, abyś nie nakładał zbyt ciasnych wędzideł, ani ich nie rozluźniał. Utrzymuj ducha w równowadze, abyś nie zboczył ni w lewo ni w prawo.

Po szóste / 06

To znaczy w chwili, gdy zaprzątają cię sprawy drobne i nieważne, natychmiast wznieć w sobie wielkiego i mocnego ducha, zapanuj nad sytuacją i odzyskaj rozeznanie w walce.

Po Siódme / 07

Cała rzecz polega jedynie na tym, że kiedy chcesz zarąbać na śmierć swojego wroga – masz ciąć tak, by ten zginął, bynajmniej nie biorąc sobie za cel tego, jaki ma być cios: czy mocny, czy słaby.

Po Ósme /08

W mojej Szkole Prawa Żołnierskiego ciało trzymasz prosto, a w sercu prawość. To przeciwnika zmuszasz do wykręcania ciała, to jego doprowadzasz do obłędu. Krzyżujesz jego zamysły i tym odnosisz pewne zwycięstwo.

Po Dziewiąte / 09

Wielce konieczne jest, by opierać się i sprzeciwiać ludzkiej bezmyślności i pośpiechowi. Na przekór wszystkim pozostać cichym i spokojnym, nie upodabniając się do innych.

Księga Pięciu Kręgów

Gorin no sho jest podzielona na pięć części mających nawiązywać do pięciu elementów, z jakich składa się buddyjski wszechświat. Są to kolejno zwoje: ziemi, wody, ognia, wiatru i pustki. W każdym z nich Musashi wykłada jeden z aspektów swojej sztuki. Na przykład w Zwoju wody mówi o szczegółach technicznych, takich jak ubiór, postawa czy sposób trzymania szabli, a w Zwoju ognia wykłada swoje poglądy na duchowe aspekty szermierki.

Miyamoto Musashi (1582–1645)

Japoński mistrz szermierki, kaligraf i artysta malarz tworzący w okresie Edo (1600–1868), znany również pod artystycznym pseudonimem Niten.

Rozwinął nitoryu, styl fechtunku z wykorzystaniem dwóch ostrzy. Jak sam twierdził, w trakcie licznych podróży po Japonii miał zwyciężyć w ponad sześćdziesięciu pojedynkach. W 1640 r. został instruktorem szermierki rodu Hosokawa. Swój najsłynniejszy traktat Gorin no sho, miał napisać w 1643 r. w trakcie odosobnienia w górskiej jaskini.

Musashi był również cenionym twórcą suibokuga (monochromatycznych obrazów malowanych tuszem) i kaligrafem. Jego przedstawienia ptaków czy postaci z japońskiej historii i mitologii malowane są śmiałymi, zdecydowanymi, ostrymi pociągnięciami pędzla świadczącymi o przebytym treningu zen.

Zasady praktykowania Drogi przeznaczone dla tych, którzy gotowi są studiować moje Prawo Walki:

Jeżeli dokładnie opanujesz zasady szermierki i zaczniesz bez wysiłku zwyciężać jednego przeciwnika – będziesz zwyciężał z każdym człowiekiem na świecie. Istota zwycięstwa zawsze pozostaje ta sama – czy nad jednym przeciwnikiem, czy nad dziesiątkami milionów.

  • Po pierwsze 01 – podchodzić do rzeczy zgodnie i nie sprzeciwiać się.
  • Po drugie 02 – kroczyć Drogą, hartując ducha i ciało.
  • Po trzecie 03 – próbować wszystkich możliwych dyscyplin sztuki rycerskiej.
  • Po czwarte 04 – poznawać Drogi wszelkich rzemiosł.
  • Po piąte 05 – rozróżniać dobre i złe strony każdej rzeczy.
  • Po szóste 06 – uczyć się sądów sprawiedliwych.
  • Po siódme 07 – poznawać i rozumieć to, co niewidoczne.
  • Po ósme 08 – zwracać uwagę nawet na to, co małe i błahe.
  • Po dziewiąte 09 – nie robić rzeczy bezużytecznych.
Księga Pięciu Kręgów Powieść Miyamoto Musashi

Powieść Miyamoto Musashi

Epicka opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, o tym, jak wbrew wszystkiemu żyć pełnią życia i nigdy nie ustawać w dążeniu do wyznaczonego celu, o przeciwnościach, które są po to, by je pokonywać i o tym, jak nadać wartość swojemu życiu, takiemu, jakie jest...

W warstwie fabularnej Miyamoto Musashi jest interesującą powieścią przygodową nawet dla czytelnika, który nie interesuje się Japonią, sztukami walki czy drogami osiągania sukcesu. Jednak gdy sięgnąć głębiej, będzie to opowieść o nadawaniu swojemu życiu wartości, niezależnie od tego, jakie by ono nie było.

Jak kiedyś stwierdził sam autor książki, jego bohater nigdy nie traci nadziei. Nawet gdy czasy są trudne, nie należy obwiniać całego świata i usuwać się gdzieś w cień, tylko zwyciężać przeszkody i samego siebie, by nawet w mało sprzyjających warunkach żyć w pełni i dążyć do wytyczonego celu.

Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi nie jest historią jakiegoś superbohatera. To opowieść o zwykłym człowieku, który tym różni się od innych, że potrafi całkowicie poświęcić się realizacji swojego marzenia o byciu największym z szermierzy.
Droga do sukcesu
Gdy cel osiąga, a my, zwykli ludzie, usprawiedliwiamy się, że to za sprawą jakiegoś niebywałego talentu, autor Musashiego odziera nas z tej wygodnej wymówki, twierdząc, że każdy może osiągnąć sukces, jeśli tylko zamiast żyć marzeniami, tu i teraz weźmiemy się do ciężkiej pracy...
Ciągły Trening i praca nad sobą
Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, rok po roku ćwiczy ciało i umysł, planuje swoje życie i niczego nie zostawia przypadkowi, nieustannie się doskonali, walcząc ze swoimi słabościami.

Uniwersalizm myśli Musashiego

... sprawił, że Księga Pięciu Kręgów przeszła pomyślnie próbę czasu
i okazuje się skuteczna również dziś.